|

Thông tin

Giới thiệu

  • Lịch sử

    1, 1991, SOUTH Machinery Co, Ltd được thành lập..

    2, tháng chín Năm 2000, chúng tôi thiết kế một cách độc lập và sản xuất các ổn định trạm trộn đất đầu tiên trong Giới thiệu Lịch sử.

    3, tháng tám Năm 2003, chúng tôi thiết kế và sản xuất môi trường đầu tiên - trạm trộn bê tông thân thiện trong Giới thiệu Lịch sử.

    4, Trong năm 2004, chúng tôi thiết kế và chế tạo các trạm trộn vữa Đầu tiên khô trộn trong Giới thiệu Lịch sử.

  • Giới thiệu Vị trí